Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Jongerenavond woensdag 19 april 2017

Gemeentebelang Rijssen-Holten heeft een jongerenavond gehouden bij Restaurant Het Bonte Paard in Holten. De belangstelling voor deze avond was verheugend groot. De deelnemers gaven blijk van hun interesse in bestuurlijke kwesties en de mogelijkheden die er zijn om zelf richting te geven en invloed te hebben op te voeren beleid. Dit in tegenstelling tot de vooringenomen gedachte dat jongeren zich niet bezig willen houden met maatschappelijke kwesties. Onder leiding van wethouder Jan Aanstoot werden diverse door de aanwezigen zelf voorgestelde onderwerpen behandeld.

De avond was zowel voor de jongeren als ook voor de aanwezige leden van de fractie en het bestuur van Gemeentebelang Rijssen-Holten verhelderend te noemen. Daarom is er nu ook al het besluit genomen om over enige tijd weer een soortgelijke avond te beleggen, met wellicht nog meer belangstelling van de jeugdigen in onze gemeenschap die blijk geven van hun wens om enige invloed te hebben op de manier van besluitvorming in het bestuur van onze gemeente.

Dat deelname van jongeren in de besluitvorming van een partij goed uit kan werken moge blijken uit het verslag, gepubliceerd in het VNG-magazine over “Tieners beginnen Lijst Blanco”. Dit verslag leek mij zo pakkend en helder, dat ik hierbij belangstellenden een link verstrek om er kennis van te nemen.

Klik hier om naar de VNG publicatie te gaan.