Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Voorwoord bij het indienen van een motie door GemeenteBelang:

Voorzitter,

Bij een hartstilstand telt NIET elke minuut, …. maar elke seconde.

De eerste hulp is reanimatie, maar door defibrillatie stijgen de overlevingskansen enorm.  

Daarom zijn ook in onze gemeente veel AED-apparaten geplaatst. Deels via de gemeente en ook veel door particulier initiatief.  

Op het onderhoudscontract van de gemeente zijn 42 AED's geregistreerd.

Een inwoner die veel sport op de Holterberg vroeg mij: “Waarom geen AED op de berg, waar veel bezoekers en sporters komen?” Ik wist het niet en was verbaasd.

Er volgde een controleronde op de berg en enkele contacten met de EHBO Holten en de gemeente.

Het blijkt dat in de kernen voldoende AED's beschikbaar zijn, maar dat het buitengebied grote witte plekken kent zoals De Holterberg met de Canadese begraafplaats, De Borkeld en De Rijsserberg.

Om het hele buitengebied adequaat af te dekken is misschien veel gevraagd. Maar wij pleiten er wel voor om bij de gebieden met veel bewoners, bezoekers en sporters een AED beschikbaar te hebben.

Wij weten dat de aanrijtijden van ambulance of politie tegen kunnen vallen. En omdat elke seconde het verschil kan maken tussen leven en dood wordt de raad om instemming gevraagd met de volgende motie.

Wim Muller, fractieleider GEMEENTEBELANG Rijssen-Holten.