Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Raadsperikelen door Wim Muller,

raadslid en fractievoorzitter Gemeentebelang Rijssen-Holten, juli 2016.

Gemeentepolitiek in ruststand.

Augustus is de enige maand zonder commissie en raadsvergaderingen. Ook voor deze gepensioneerde is het vakantie. Voordat de knop omgaat een terugblik op de afgelopen maanden en jaren.

Elke maand divers te doen.

Juni en juli werden overheerst door de kaderbegroting 2017 en thema's als: Tijdelijke huisvesting vluchtelingen, de visie op zorgtaken, wonen in Holten, bewoners bezorgd over nieuwbouwplannen omgeving het park in Rijssen, de duurzaamheidsvisie, winkelen en wonen in Rijssen-Centrum, Jeugd & Jongerenbeleid, etc.

Zoals vaker zijn het niet de belangrijkste zaken die leiden tot de meeste discussie. Deze keer was het eikenpad in Holten een stevig discussiepunt. Een openbaar bospad van drie particuliere eigenaren met verschillende belangen. De wens om de openbaarheid, het onderhoud door de gemeente en de breedte definitief vast te leggen werd bepleit, maar het leidt tot juridische haarkloverij. Besluitvorming is uitgesteld.

Tevreden over de plannen voor 2017.

GemeenteBelang is dik tevreden over de kaderbegroting 2017. Een financieel gezonde gemeente met extra middelen in 2017-2019 voor: Projecten tot werkstimulering, kunstgrasvelden, verbetering buitenwegen, toerisme-promotie, onderwijshuisvesting, communicatie en ICT., etc.

Tevreden over het verleden

Het afgelopen jaar was succesvol met o.a. de start van nieuwe zorgtaken, de Binnenring in Rijssen, het plein De Hoge Wal, de stationsomgeving Holten met P-en fietslocatie en veel meer.

Uit diverse landelijke ranglijsten blijkt dat Rijssen-Holten hoog scoort als een gemeente waar het goed en goedkoop wonen is.

Samenwerken in een coalitie is geven en nemen. Verschillen worden niet verdoezeld. Herkenbaar blijft ieders eigen geluid.

Niet alles is rozengeur en manenschijn.

Dieptepunten waren de bedreigingen en brandstichtingen aan en op het adres van de burgemeester.

Treuniswekkend was de motie van treurnis over de burgemeester ingediend door dhr. Klein-Velderman (D66). De andere 24 raadsleden lieten hem hierin alleen staan.

Het valt op dat er meer op de man wordt gespeeld dan gebruikelijk was.

Wensen en ambities.

Wat wil GemeenteBelang nog meer? Veel, waaronder: De discussie over mantelzorgbeleid afronden met een tastbaar compliment, duidelijkheid over de voortgang bij Huishoudelijke Hulp, extra toegang Kalfstermansweide, asbestsaneringsplan, etc.

Worstelpunten zijn onderwerpen waar de fractie, leden en bestuur nadrukkelijk overleg over gaan voeren. Zoals de samenwerking en kosten van Twente, de sociale werkgelegenheid, zorgen in de agrarische sector, de drukte op en om de Holterberg.  

Zo halverwege de coalitieperiode is de ruststand een prima basis voor de 2e helft. Niet voor de eigen winst, maar voor het goede resultaat voor alle inwoners. Voor de vragen van elke dag zoekt GemeenteBelang toekomstbestendige oplossingen.

Meedenkers zijn van harte welkom. U bent uitgenodigd.

 

Niet alle thema’s kunnen hier en nu toegelicht worden, maar we zijn altijd bereikbaar en beantwoorden graag uw vragen. Ook voorstellen om onderwerpen verder uit te diepen of om mee te denken over actuele zaken en aandachtspunten zijn zeer welkom op http://www.gb-rijssen-holten.nl