Gemeentebelang Rijssen-Holten

 

Agenda

29 juni

Commissie Grondgebied

  6 juli

Integrale commissie ABZM/MDV/Grond kadernota

10 juli

Fractievergadering

13 juli

Raadsvergadering + kadernota

30 aug.

Klankbordgroep

31 aug.

Fractievergadering + spreekuur

 4 sept.

Commissie ABZM /

MDV

 6 sept.

Bestuursvergadering

 7 sept.

Commissie Grondgebied

18 sept.

Fractievergadering

20 sept.

Denktank jongerengroep

21 sept.

Raadsvergadering

27 sept.

Klankbordgroep

28 sept.

Fractievergadering + spreekuur

 2 okt.

Commissie ABZM /

MDV

 5 okt.

Commissie Grondgebied

11 okt.

Bestuursvergadering

16 okt.

Fractievergadering

19 okt.

Raadsvergadering

Nieuw op de site:

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Kadernota 2018

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 13 juni 2017 voorgelezen beschouwing van GB op de Kadernota 2018

Lees verder . . . . . . . .

 

Gemeentebelang Rijssen-Holten vraagt jongeren expleciet deel te nemen en mee te werken aan het program voor 2018-2022

Vervolg Jongerenavond 14 juni 2017 in Dijkerhoek en meteen ook al weer een volgende datum: 20 september 2017.

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Nadere toelichting op de behandelde onderwerpen.

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht de vergaderingen van mei 2017

Lees verder . . . .

 

Gemeentebelang Rijssen-Holten doet een 1e aanzet tot consultatie van jongeren.

Jongerenavond Gemeentebelang ondervindt grote belangstelling, vervolg op 14 juni 2017.

Lees verder . . . .

 

Algemene ledenvergadering

12 april 2017:

Voor het door de plaatsvervangend voorzitter voorgelezen jaarverslag over 2016 klik hier . . . .

 

Naar aanleiding van berichten in de media stelt GB vragen aan het College aangaande aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Lees verder . . . . .

Beantwoording door het college van de gestelde vragen:

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG d.d. 11 november 2016 over de begroting 2017.

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller geeft een beschouwing op de begroting 2017.

Lees verder . . . .

 

Voorwoord bij de ingediende motie.over beschikbaarheid van AED’s.

Voor de inleiding en de ingediende en unaniem aangenomen motie : Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Een partijdige beschouwing over de raadsvergadering

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller belicht de vergadering van 27 oktober 2016

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen:  De ronde van september 2016:

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Vragen aan het college over verbouw AH-Holten Fractievoorzitter Wim Muller stelt het college enkele vragen.

Lees verder . . . .

Beantwoording door het college over verbouw AH-Holten.

Lees verder . . . .

 

Raadsperikelen: Gemeentepolitiek in ruststand. (zomer 2016)

 

GEMEENTEBELANG fractievoorzitter Wim Muller blikt terug, maar ook vooruit op actuele onderwerpen.

Lees verder . . . .

 

Beschouwing GEMEENTEBELANG op Kadernota 2017

Door fractievoorzitter Wim Muller in de vergadering van 24 juni 2016 voorgelezen beschouwing van GB op de Kadernota 2017

Lees verder . . . . . . . .